Braeckman, Fieret, Kooiker en Štrba tonen werk in Be-Part Waregem

Tot 30 mei loopt in Be-Part Waregem de fototentoonstelling van de kunstenaars Braeckman, Fieret, Kooiker en  Štrba.  Een opmerkelijke tentoonstelling omdat elk van deze vier kunstenaars een dialoog wil aangaan met zijn of haar model, vaak vanuit een andere invalshoek en met andere beweegreden en een ander doel.

Bij de Belgische fotograaf Dirk Braeckman valt vooral de tederheid op waarmee hij modellen benadert.  Vaak zie je enkel een schouder, een been of een rug. Het gezicht zit verborgen achter het haar en zelden kijkt het model recht in de lens. Zijn werken balanceren op de grens tussen blootleggen en toedekken, tussen aanwezigheid en afwezigheid, tussen representatie en abstractie. De onderwerpen voor zijn fotowerk vindt Braeckman in zijn directe omgeving zoals interieurs, anonieme hotelkamers en plaatsen waar de tijd stil lijkt te staan. De ondertoon in zijn werk is uitgesproken autobiografisch. De menselijke figuur is vaak afwezig, maar heel dikwijls tref je in het werk toch de sporen van een menselijke aanwezigheid aan.

Bij het werk van de Nederlandse ‘fotograficus’ Gerard Fieret valt op dat hij een persoonlijke relatie schijnt te hebben met zijn model.  Hij maakt gebruik van de camera om een intieme relatie te creëren. Vanaf 1965 bouwde Fieret aan een formidabel oeuvre, dat van belang is geweest voor de waardering van de fotografie als autonome beeldende kunst. Zijn groot artistiek bewustzijn wist Fieret te combineren met een ostentatieve slordigheid. Die uitte zich onder meer in een erg rudimentaire donkere kamer in Den Haag, waar hij de technische en beeldende grenzen van het medium opzocht. Fieret zag zichzelf dan ook eerder als een ‘fotograficus’, een graficus die de techniek helemaal naar zijn hand zette.

‘The Rumour’ – Paul Kooiker

Op vraag van de Nederlandse conceptuele fotograaf Paul Kooiker (°1964) neemt het model diverse poses aan, waarna de kunstenaar met zijn camera om het model heen draait alsof hij lichaamsstudies voor een schilderij of sculptuur maakt. Hij onderzoekt en objectiveert, en het resultaat oogt eerder sculpturaal. Wanneer Kooiker dieren fotografeert, zoals in de reeks ‘The Rumour’, ontstaat er echter een andere, intiemere band dan bij het fotograferen van mensen. De reeks ‘The Rumour’ die in Be-Part Waregem te zien is, maakte hij in opdracht van het Centraal Museum in Utrecht die hem vroeg om een eigentijds commentaar te geven op het historische surrealisme.  In antwoord daarop creëerde hij een reeks van achttien portretten van ezels, die in de studio werden gemaakt. Men kan stellen dat het oeuvre van Kooiker zowel de positie van de kunstenaar als die van de kijker in vraag stelt. Kooikers werk gaat over de essentie van het kijken: de toeschouwer ziet wat hij denkt te zien.

‘Shades of Time’ Annelies Štrba

De Zwitserse multimediakunstenares Annelies Štrba (°1947) heeft decennialang het leven van haar familie gedocumenteerd in diverse reeksen, waaronder ‘Shades of Time’.  Het is duidelijk dat zij een erg persoonlijke band met haar onderwerp onderhoudt. De presentatie in Be-Part bevat 240 foto’s, die door middel van een digitale projectie op drie schermen worden getoond.   De foto’s behandelen vier generaties van Štrba’s familie: van de tijd voor ze geboren werd tot 1997. De foto’s bevriezen als het ware de tijd en tezelfdertijd verbindt haar werk het verleden met het heden. Het voortschrijden van de tijd en de geschiedenis wordt metaforisch uitgedrukt door de continuïteit van haar familie over generaties heen. Het zijn intieme opnames, uitingen van veiligheid en geluk, die de toeschouwer doen stilstaan bij het verstrijken van de tijd en de cyclus van het leven.

Praktisch: Braeckman, Fieret, Kooiker en  Štrba in Be-Part Westerlaan 17 te Waregem is te bezichtigen van dinsdag tot vrijdag en op zondag, telkens van 13 tot 17 uur. Toegang gratis. De tentoonstelling is een partnerproject van het fotofestival Track and Trace dat van 13 maart tot 25 april loopt in Kortrijk. Bezoekers moeten reserveren via de website.