‘Belgium, Battlefield of Europe’ zet 2000 jaar conflictgeschiedenis in de kijker

Op 8 november werd in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis ‘Belgium, Battlefield of Europe’ voorgesteld. Dit nieuw netwerk brengt musea, sites en organisaties samen die werken rond militair erfgoed en herinnering.

Concept
Dat ons land een rijke militaire conflictgeschiedenis bezit is o.a. te wijten aan zijn ligging. In het hart van Europa, op het snijvlak van de Romaans-Franse en de Germaans-Duitse culturen en met een directe toegang tot de Angelsaksische wereld. Strategisch gezien is dit een zeer aanlokkelijke positie. De afgelopen 2000 jaar was ons land dan ook vaak het strijdtoneel voor ontelbare conflicten, gaande van de veroveringen door de Romeinen, over de invallen van de Vikingen, de Guldensporenslag, de oorlogen van Lodewijk XIV en Napoleon, … tot de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Partnernetwerk
Dat conflicten geen fraai beeld geven, is een feit maar de huidige maatschappij is nu ook eenmaal het product van wat er in het verleden gebeurde. Om die herinnering levend te houden nam het War Heritage Institute, de federale instelling belast met militair erfgoed en herinnering, het initiatief tot een partnernetwerk. Naast Defensie zijn ook de gewesten en gemeenschappen structurele partners en dit door hun bevoegdheden en expertise op het vlak van onroerend erfgoed, musea, erfgoedtoerisme en educatie. Verder kan elke Belgische organisatie die actief is op vlak van militair erfgoed en herinnering hierbij aansluiten.  Bij de reeds 70 aangesloten musea en sites zijn o.a. de Forten van Eben-Emael en Loncin, de Citadel van Dinant en van Namen, Atlantikwall Raversyde, het Bastogne War Museum, Fort Napoleon, het kasteel van Bouillon, Liberation Garden in Leopoldsburg, het Mémorial de la Bataille de Waterloo, het Memorial Museum Passchendaele 1917, het Mons Memorial Museum, het Musée Wellington, Plugstreet 14-18 Experience, …

Drie pijlers
De samenwerking steunt op drie pijlers: netwerking met een sterke toeristische doorverwijsfunctie, historisch onderzoek naar de vele militaire conflicten uit het verleden en het doorgeven en levend houden van de herinnering. De komende jaren zal deze samenwerking op elk vlak van deze domeinen verder uitgebouwd worden met concrete projecten en een website als centrale tool.

Website
Sinds 8 november is de nieuwe website www.belgiumbattlefield.be ook online. De site is goed gestructureerd en zeer gebruiksvriendelijk. Geïnteresseerden kunnen er snel en gemakkelijk info vinden over de veldslagen die ingedeeld zijn volgens plaats van gebeuren en tijdstip, het erfgoed en de evenementen die de partners organiseren. De info is uiteraard nog niet compleet, maar wordt verder bijgewerkt.  Op termijn zal het historisch onderzoek naar 2000 jaar conflictgeschiedenis zorgen voor een oplijsting en beschrijving van zoveel mogelijk oorlogen, veldslagen, belegeringen en andere conflicten op ons grondgebied. Deze info zal ook kunnen geconsulteerd worden, met daarbij telkens een link naar de sporen die ze hebben nagelaten.
De site www.belgiumbattlefield.be is ook gekoppeld aan www.wardeadregister.be, dat inmiddels de gegevens bevat van meer dan 61.000 Belgische soldaten die sinds 1830 sneuvelden.