Dag 2 in Flevoland: De Marker Wadden, Flevoland op zijn mooist

De Marker Wadden is een eilandengroep van vijf onbewoonde natuureilanden die tussen 2016 en 2020 kunstmatig aangelegd werden in het Markermeer.  Het Haveneiland is het enige eiland dat toegankelijk is.  Je kan er wandelen en genieten van de unieke fauna en flora en van de stilte.  En je kan er ook overnachten…

 

Lelystad RIB Experience

Na een lekkere lunch in restaurant Club Port Side Lelystad Haven, bracht zaakvoerder Marc Hooijer ons met de RIB boot  naar het Haveneiland. Rechtstaand maar met een stevige ruggensteun is dit een comfortabele maar toch wel pittige tocht.  Het interieur van deze RIB is zodanig uitgerust dat de hoogste golven getrotseerd kunnen worden. De enorme wendbaarheid in combinatie met de vele pk’s geven een gevoel dat je niet snel weer zal ervaren.  Terwijl de RIB met een snelheid van ruim 90 km per uur over het water en de zandbanken van de vroegere Zuiderzee raast, voel je ook de adrenaline door je lichaam razen. Een unieke ervaring voor wie houdt van snelheid en avontuur!

Living lab
De Marker Wadden situeren zich op ongeveer vier kilometer van de Houtribdijk die Enkhuizen en Lelystad verbindt. De naam Marker Wadden is enigszins verwarrend omdat het officieel geen wadden zijn zoals de Waddeneilanden.  De term wordt in overdrachtelijke zin gebruikt voor de landvorming voor een dijk.  In 2016 werd gestart met de aanleg van de eilanden door slib van de bodem te halen en op te spuiten. Na een aantal keren opspuiten was het eerste eiland in september 2016 een feit. Nadien werden nog vier andere eilanden in het meer aangelegd. Begin 2020  was alles klaar. De eilanden zijn bewust achter een kilometers lange zanddam gebouwd waardoor ze beschermd zijn tegen stormen en de natuur zijn werk kan doen. De Marker Wadden zijn een ‘Living lab’ voor het aanleggen van natuureilanden en natuurontwikkeling in de toekomst.

Grootste natuurproject
De Marker Wadden is een van de grootste natuurprojecten in West-Europa.  Met veel moerasvegetatie, talloze slikken, diverse ondiepe plassen en kreken en daartussen diepe geulen met luw en ondiep water is dit een paradijs voor vissen, insecten en vogels. Heel vlug na de aanleg van de eilanden werden de eerste planten gespot op het nieuwe land. Inmiddels zijn er al meer dan 120 soorten planten geteld. De meest voorkomende zijn de moerasandijvie en wilde reseda, maar er zijn ook opvallend veel pioniersplanten.  Al heel snel kwamen op de eilanden ook vogels broeden zoals de kleine plevier, de bontbekplevier, de visdief, de kluut en de kokmeeuw. Maar ook de grote karekiet en rietgors zijn aanwezig, net als de geoorde fuut, de witte kwikstaart en de gele  kwikstaart. En je treft er ook zeldzame soorten zoals de strandplevier, de dwergmeeuw, de zuidelijke bonte strandloper en de krooneend. Verrassend is de aanwezigheid van de ijseend en de lachstern die al sinds 1958 niet meer in Nederland te zien waren.  

Het Haveneiland
Het enige eiland dat kan bezocht worden is het Haveneiland. Je komt er via een veerdienst vanuit Lelystad, met je eigen boot of met een charterschip. Op het eiland word je ontvangen door ‘eilandwatchers’ van Natuurmonumenten. Zij geven informatie en gidsbeurten.  Er zijn drie prachtige vogelkijkhutten, een indrukwekkende uitkijktoren, 12 km aan wandel- en vlonderpaden en een heerlijk strand. In het eilandpaviljoen of op het terras kan je bij een hapje en een drankje genieten van een uniek uitzicht over het Markermeer.

Overnachten
Marker Wadden is een uniek project van Natuurmonumenten om de natuur in het Markermeer te herstellen. Naast het bezoekerscentrum waar je steeds terecht kan voor een hapje en een drankje, staan er ook drie eilandhuisjes van Landal Green Parks die door Natuurmonumenten verhuurd worden.  De eilandhuisjes zijn duurzaam en energieneutraal gebouwd en ingericht door IKEA. Bovendien is elk huisje voorzien van alle luxe. Er is overal wifi en elke woning heeft zonnepanelen.  De extra elektriciteit wordt opgeslagen in externe batterijen die bij gebrek aan zon kunnen aangesproken worden.

Info: https://www.landal.be/parken/marker-wadden